Odzyskujemy metale szlachetne zawarte
w zużytych katalizatorach

minimalizując ich rozproszenie,
umożliwiając tym samym uzyskanie maksymalnej wartości każdej części poddanej obróbce.
kontakt z nami

Doradztwo

Nasz zespół specjalistów jest w stanie błyskawicznie udzielić Państwu porad telefonicznie lub w Państwa siedzibie.

Obróbka

Dzięki stosowaniu najlepszych maszyn dostępnych na rynku jesteśmy w stanie osiągnąć szybkie tempo obróbki, co przekłada się na szybką ofertę również w przypadku dużych ilości części.

Kontrola jakości

Monitorujemy i poddajemy ewolucji nasz system pracy, by umożliwić osiągnięcie jak największego zysku na każdej części, przy maksymalnym ograniczeniu rozproszenia stopów platyny.

Wycena

Powered by:

Logo celldata

Gobbi Spare Parts
jest Państwa najbardziej niezawodnym partnerem
w zakresie odbioru zużytych tłumików
katalitycznych przeznaczonych do odzysku metali szlachetnych.

Kierujemy swoją ofertą do wszystkich kategorii zajmujących się odzyskiem katalizatorów – zakładów złomowania pojazdów, konsorcjów, punktów zbiórki surowców, warsztatów i wszystkich podmiotów działających w branży – proponując im usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań. Nasz zespół specjalistów jest w stanie błyskawicznie udzielić Państwu porad dotyczących tłumików katalitycznych – zarówno telefonicznie, jak i w Państwa siedzibie. Dzięki rozbudowanej sieci odbioru, obsługiwanej wyłącznie przez nasz personel specjalistyczny, promujemy bezpośredni kontakt z Państwem, pozwalający nam ocenić Państwa wymagania.

Zakupy oraz odnośna wycena są przeprowadzane w przejrzysty sposób za pomocą narzędzia ad-hoc, przetwarzającego cenę każdego katalizatora z uwzględnieniem zawartej w nim ilości metali szlachetnym, jak również oficjalnej wyceny metali w chwili zakupu i kursu wymiany walut euro/dolar. Tak przedstawia się nasza wizja, umożliwiająca nam budowanie trwałej współpracy partnerskiej, promowanie wzajemnego zaufania i wspieranie Państwa sukcesu na długą metę.

Nasze modele biznesowe
są elastyczne i ukierunkowane na spełnienie Państwa życzeń.

Platino nelle Marmitte Catalitiche

W przypadku znacznych ilości całych katalizatorów lu monolitu ceramicznego istnieje możliwość zaproponowania oferty w oparciu o wydajność końcową uzyskaną podczas zawartych w nich metali szlachetnych.

W tym przypadku kryterium płatności przybiera prawdziwie naukowy charakter: dostawcy oferuje się procent wartości końcowej trzech głównych metali szlachetnych – platyny, palladu i rodu (Pt, Pd i Rh) – odzyskanych z własnej określonej partii, pomniejszony o koszty obróbki/rafinacji. Ponadto oferujemy Państwu możliwość wyboru okresu, w którym mamy sprzedać Państwa metale szlachetne na rynku, w najdogodniejszym dla Państwa momencie.

Nasze procesy zarządzania i produkcji są regularnie kontrolowane i certyfikowane. Jesteśmy ukierunkowani na innowacje i staramy się nieustannie oceniać i optymalizować nasze procesy. Takie podejście pozwala nam uchwycić ciągły rozwój na rynku metali szlachetnym, a tym samym zaoferować możliwie jak najlepsze usługi.
Firma Gobbi Spare Parts jest partnerem najważniejszych firm rafinujących metale na świecie. Zapewnia nam to osiągnięcie wysokiego poziomu dokładności i pozwala uniknąć etapów pośrednich. Nieważne, jaki model wybierzecie lub jakich usług potrzebujecie, jesteśmy w stanie sklasyfikować Państwa katalizatory na bazie obszernego katalogu, przetworzyć i precyzyjnie zanalizować zawartość metali szlachetnych, by zagwarantować maksymalną możliwą wydajność.

Fazy obróbki

CIĘCIE

Dzięki zastosowaniu najlepszych maszyn dostępnych na rynku, jesteśmy w stanie osiągnąć znaczną liczbę obrobionych części na dzień.
Fundamentalną rolę odgrywa przy tym profesjonalne podejście naszych współpracowników.

PRÓBKOWANIE

Procesy mielenia i próbkowania, dzięki know-how opartego na długoletnim doświadczeniu, gwarantują doskonały rezultat, jeżeli chodzi o wydajność i pozwalają uzyskać niemal idealną zgodność pomiędzy pobranymi próbkami a wprowadzonymi materiałami.

ANALIZA

Maszyny używane do pobierania próbek gwarantują maksymalną precyzję, pozwalającą ocenić wierność próbki. Współpraca partnerska z profesjonalnymi laboratoriami zewnętrznymi umożliwia określenie wartości procentowych stężenia metali.