Firma Gobbi Spare Parts
posiada wszystkie zezwolenia
niezbędne do magazynowania i transportu towarów.

kontakt z nami

Jedną z najważniejszych wartości, towarzyszących firmie Gobbi Spare Parts na każdym kroku, jest troska o zrównoważony rozwój środowiska naturalnego. Poprzez odzysk używanych materiałów, a tym samym zapobieżenie niepotrzebnemu marnotrawstwu surowców i wyrobów, ich uzdatnienie w możliwie jak największym stopniu zgodnie z kryteriami ekologicznymi, firma przyczynia się do ochrony środowiska.

Działalność firmy Gobbi Spare Parts, stanowiąca ostatnie ogniwo łańcucha złomowania pojazdów oraz część łańcucha odzysku i recyklingu, nie tylko pozwala uniknąć niepotrzebnego marnotrawstwa, ale również szanuje środowisko i przyczynia się do zmniejszenia jego zanieczyszczenia.

Świadoma tego, że odzysk i recykling stanowią ogromną wartość, ale również ogromną możliwość, że muszą się stać dużą korzyścią dla środowiska, firma przestrzega przepisów ochrony środowiska obowiązujących w branży.

MIEJSCA

 • Zezwolenie gminy Macerone ( czytaj )
 • Zezwolenie gminy Longiano ( czytaj )
 • Zezwolenie gminy Castiglione d’Adda ( czytaj )
  • Przyjęcie poręczenia i SPROSTOWAŃ w zezwoleniu ( czytaj )
  • Wpisanie do kat. 8 – Pośrednictwo ( czytaj )

POJAZDY

 • Zintegrowanie środka FF430NS i wycofanie DD141LM ( czytaj )
 • Zintegrowanie środków DM017VZ, FE137GJ ( czytaj )
 • Rejestr nr BO 0937 ( czytaj )
 • Zintegrowanie środka DT262MC i wycofanie DN837LK ( czytaj )
 • Zintegrowanie środków DC516SM, EK706DL, EK713DL, EW943FC i wycofanie DG887PC ( czytaj )
 • Zintegrowanie środka EX875PT i wycofanie DD143LM ( czytaj )
 • Zintegrowanie środka DM540PB ( czytaj )
 • Wycofanie środka DC516SM ( czytaj )
 • Zintegrowanie środka EN331GK ( czytaj )
 • Zintegrowanie środków DS091ZH, FC600JZ, FC601JZ ( czytaj )
 • Zintegrowanie środka EA183BS i wycofanie EC269AZ ( czytaj )